<img src="https://secure.wait8hurl.com/197941.png" alt="" style="display:none;">
Kandidaten omgeving
Log in
Registreren
Vraag uw demo aan

Wiggli Privacybeleid

Welkom bij het Privacybeleid van Wiggli.

Wij vragen u dit privacybeleid grondig door te lezen. Het bevat belangrijke informatie over wie wij zijn; hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen; uw rechten gerelateerd aan uw persoonlijke informatie; en hoe u ons en toezichthoudende autoriteiten kunt bereiken in het geval u een klacht heeft.

 • Dit beleid is opgesteld door Wiggli, een handelsnaam van Hireme SA, gevestigd te 2 Boulevard de la Woluwe, 1150 Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0678.483.029 (hierna genoemd Wiggli).
 

Wie wij zijn

Deze website en ons platform (te bereiken via: https://www.wiggli.io) worden beheerd door Wiggli, een handelsnaam van Hireme SA, gevestigd te 2 Boulevard de la Woluwe, 1150 Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0678.483.029 (“Wiggli”). In dit beleid, verwijzingen naar ‘ons’, ‘wij’, en ‘onze’ verwijzen naar Wiggli.

 

Ons platform en onze Diensten

Wij hebben een innovatief Cloud gebaseerd softwareplatform en gerelateerde diensten ontwikkeld, bekend als het Wiggli Platform en de Diensten. Het Wiggli platform omvat: (i) een totaalpakket voor het werven en beheren van talent, bestaande uit een state-of-the-art Cloud gebaseerd: Volgsysteem voor sollicitanten, Leveranciersbeheersysteem en Freelance Beheersysteem en aanverwante diensten en Cloud gebaseerde producten waaronder Employer Branding en Kandidatenpools (Talentwerving Tool); (ii) een web gebaseerd vacaturebankportaal waar geregistreerde bedrijven vacatures kunnen plaatsen en geregistreerde gebruikers daarop kunnen solliciteren (CV-bibliotheek); en (iii) een innovatieve web gebaseerde onlinemarktplaats voor bemiddelings- en introductiediensten voor opdrachtnemers (Marktplaats). Bezoek onze startpagina voor meer informatie over Wiggli, wat wij doen en de diensten die wij aanbieden: https://www.wiggli.io

 

Uw privacy rechten zijn belangrijk voor ons

Bij gebruik van het Wiggli platform is het ons doel om gebruikers volledige controle te geven over hun privacy recht en hen in staat te stellen hun profiel en status op elk moment bij te werken of te wijzigen zoals verder is beschreven in dit beleid en door gebruik te maken van onze Diensten.

 

Onze rol

Als onderdeel van onze Diensten verwerken wij persoonsgegevens. Wanneer wij dit doen, vallen wij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) die van toepassing is in de gehele Europese Unie (inclusief België). Afhankelijk van de Diensten die wij leveren zal onze rol onder de AVG veranderen.

Als kandidaat of gebruiker van onze Diensten bent u verplicht een profiel aan te maken bij Wiggli. Wij zijn over het algemeen de gegevensbeheerder van, en daarvoor verantwoordelijk voor, alle persoonlijke informatie die via uw Wiggli-account wordt verwerkt, behalve in specifieke situaties die hieronder uiteengezet worden.

Wanneer onze klanten onze Talentwerving Tool gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken (zoals uw sollicitatie bij hen of uw kandidaat- / werknemersprofiel), treden zij op als de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens en treden wij op als verwerker. Dit komt omdat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van de klant (namelijk om onze klanten de Talentwerving Tool aan te bieden). Raadpleeg in dit geval het privacybeleid van het bedrijf waarvoor u werkt of waarvoor u solliciteert – indien zij onze Talentwerving Tool gebruiken – voor informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Wanneer u gebruik maakt van onze CV-bibliotheek , treden wij op als gegevensbeheerder van uw Wiggli profiel en van alle informatie die u verstrekt wanneer u onze CV-bibliotheek gebruikt. Echter, wanneer u solliciteert op een vacature die beschikbaar is via onze CV-bibliotheek en u klikt op ‘verzenden’, wordt het bedrijf waarbij u solliciteert ook gegevensbeheerder van de informatie die hen wordt verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie. U dient er daarom voor te zorgen dat u het privacybeleid van het bedrijf waar u solliciteert controleert om te zien hoe zij met uw persoonlijke gegevens om gaan.

Tot slot, wanneer wij onze Marktplaats, aanbieden, treden wij op als gegevensbeheerder van alle persoonlijke informatie over onze gebruikers die zij verstrekken via het Wiggli portaal om te kunnen profiteren van de Marktplaats-diensten. Als u een kandidaat bent en u wordt voorgesteld aan een bedrijf door een bureau via onze Marktplaats, zijn het bedrijf en het bureau gegevensbeheerders van uw persoonsgegevens en treden wij in dat geval alleen op als gegevensverwerker (zijnde het beveiligde kanaal waarmee uw informatie wordt gedeeld). Daarom dient u het bedrijf waaraan u bent voorgesteld of het bureau dat u vertegenwoordigd te raadplegen voor details over hun privacybeleid, als u dat nog niet heeft gedaan.

 

De reikwijdte van dit privacybeleid – het Wiggli platform

Dit privacybeleid heeft betrekking op uw gebruik van onze website en het Wiggli platform (beschikbaar op https://www.wiggli.io) wanneer u een account bij ons heeft en gebruik maakt van onze Talentwerving Tool, de CV-bibliotheek en Marktplaats – in situaties waarin wij optreden als gegevensbeheerder.

Op het Wiggli platform kunnen wij linken naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en uw gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door derden (zoals bedrijven opzoek naar personeel of wervingsbureaus). Deze derde partijen en hun websites kunnen ook informatie over u verzamelen in overeenstemming met hun eigen afzonderlijke privacybeleid. Raadpleeg, indien van toepassing, het privacybeleid van deze derde partijen voor privacy-informatie met betrekking tot deze partijen of hun websites.

 

Het door ons verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betreft alle informatie over een individu dat bijdraagt aan de identificatie van een persoon. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u onze website bezoekt, een Wiggli-account aanmaakt, contact met ons opneemt, feedback instuurt, onze Diensten of het Wiggli platform gebruikt, materiaal uploadt naar het Wiggli platform en enquêtes invult op het Wiggli platform.

Wij verzamelen u persoonsgegevens rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer u een account bij ons aanmaakt, contact met ons opneemt of gebruik maakt van onze Diensten via het Wiggli platform; of indirect, zoals browse-activiteit terwijl u op het Wiggli platform bent (zie ‘Cookies’ hieronder) of waar wij uw gegevens van derden hebben verkregen.

 

U heeft controle over uw persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, zoals bijvoorbeeld de CV-bibliotheek, heeft u als gebruiker volledige controle over uw privacy rechten en bent u te allen tijde in de gelegenheid uw status te updaten of wijzigen.

Overeenkomstig kunt u uw zichtbaarheidsopties instellen via uw Wiggli-account. U kunt uw status instellen op: actief (zodat u vacatures kunt zoeken en klanten uw profiel kunnen vinden); passief (zodat u naar vacatures kunt zoeken, maar klanten uw profiel niet kunnen vinden); of anoniem (wat dezelfde instelling is als ‘actief’, maar u kunt uw persoonlijke informatie verbergen). U heeft de volledige controle over welke informatie u aan klanten en andere gebruikers wilt onthullen.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verwerken is afhankelijk van de specifieke activiteiten die worden uitgevoerd via het Wiggli platform en of u een websitebezoeker, een geregistreerde gebruiker, een kandidaat of een klant bent.

De informatie kan daarom bestaan uit:

 1. uw naam, adres en contactgegevens
 2. uw professionele titel / functietitel
 3. opdracht- of taakdetails voor lopende sollicitaties of projecten
 4. uw CV (inclusief arbeidsverleden, opleidingen, vaardigheden, hobby’s, talen, salaris informatie, beschikbaarheid en overig professionele informatie)
 5. geografische locatie en / of geografische beschikbaarheid en mobiliteitsgegevens
 6. geboortedatum
 7. details over alle feedback die u ons gegevens heeft via telefoon, email, post of sociale media
 8. informatie over de diensten die wij u hebben verstrekt
 9. uw accountgegevens, zoals gebruikersnaam en inlog details
 10. informatie over bedrijfsoprichting (wat persoonlijke gegevens kan bevatten)
 11. details over uw nationaliteit voor doeleinden omtrent het recht tot werk en visums

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor het:

 1. creëren en beheren van een account bij ons
 2. verifiëren van uw identiteit
 3. verstrekken van diensten aan u
 4. aanpassen van het Wiggli platform en de content overeenkomstig met uw specifieke voorkeuren
 5. op de hoogte brengen van veranderingen op het Wiggli platform of onze Diensten wat mogelijk invloed heeft op uw gebruik
 6. uitvoeren van direct marketing, waar u ons uw toestemming heeft gegeven dit te doen, en
 7. verbeteren van onze diensten.

Het Wiggli platform is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en wij verzamelen of gebruiken geen persoonlijke informatie over kinderen voor zover wij ons daarvan bewust zijn.

 

Gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen Gevoelige Persoonsgegevens (ook wel bekend als Speciale Categorieën van Persoonsgegevens) van u (dit betreft details over uw ras of etniciteit, religie of filosofische overtuigingen, geslacht, seksuele oriëntatie, politieke overtuigingen, vakbond lidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen, en u deze informatie rechtstreeks aan ons heeft verstrekt. U kunt uw toestemming voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen. U kunt tevens op elk moment gevoelige persoonlijke gegevens uit uw profiel verwijderen via uw persoonlijke ruimte op het Wiggli platform. U heeft volledige controle over de informatie die u deelt in uw Wiggli-account, uw instellingen, status en wie uw profiel kan zien.

 

Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken zijn wij verplicht dit te doen op grond van een wettelijke basis. Er zijn verschillende wettelijke grondslagen op welke wij kunnen terugvallen, afhankelijk van de persoonsgegevens die wij verwerken en de reden voor verwerking.

De wettelijke grondslagen waar wij op terugvallen zijn onder meer:

 • Toestemming: waar u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Dit is de grond waarop wij ons baseren wanneer wij Gevoelige Persoonsgegevens over u verzamelen of wanneer wij u direct marketing sturen of cookies gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
 • Contract: wanneer ons gebruik van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is voor het contract dat wij met u hebben; of omdat u ons gevraagd heeft om specifieke stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat, bijvoorbeeld als u een agentschap bent en wij uw persoonlijke gegevens moeten verwerken om u toegang te verlenen tot de Marktplaats; of als u een kandidaat bent en u geregistreerd staat om de CV-bibliotheek te gebruiken, om ervoor te zorgen dat het aanmaken van uw profiel en het gebruik van de diensten soepel verloopt; of tot slot, als u een klant bent die de Talentwerving Tool gebruikt, om ons in staat te stellen uw abonnementsovereenkomst met ons te beheren.
 • Wettelijke verplichting: waar ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het naleven van de wet (exclusief contractuele verplichtingen), bijvoorbeeld om ons in staat te stellen te voldoen aan gelijkheidswetten of aan boekhoudkundige- en belastingwetten.
 • Legitiem belang: waar ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor ons legitieme belang of het legitieme belang van een derde partij (tenzij er een goede reden is om uw persoonlijke informatie te beschermen, dit overschrijdt ons legitieme belang en uw individuele privacyrechten worden niet aangetast). Dit is de grond waarop wij ons voornamelijk baseren wanneer u zich registreert als gebruiker en wanneer wij onze diensten aan u verlenen gedurende het bestaan van uw account. Dit komt doordat je bij het inzetten van het Wiggli platform als kandidaat, opdrachtnemer of adviseur (zoals via de CV-bibliotheek) op zoek bent naar werkmogelijkheden. Wanneer onze klanten zich aanmelden, zijn zij op zoek naar het best mogelijke talent en bij Wiggli zijn wij er om u innovatieve wervingsdiensten te bieden. Wij zijn daarom van mening dat uw belangen zeer waarschijnlijk nauw aansluiten bij die van ons en onze klanten.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens door ons, het gebruik van cookies of het uitvoeren van direct marketing op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen. Voor het intrekken van marketingtoestemming kunt u zich afmelden door op de link te klikken in elke marketing e-mail die u ontvangt. U kunt ook op elk moment alle informatie (inclusief gevoelige persoonsgegevens) uit uw profiel verwijderen via uw persoonlijke ruimte op het Wiggli platform.

 

Hoe en waarom wij gebruik maken van persoonsgegevens

De tabel hieronder zet uiteen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken (verwerken) en wat onze reden hiervoor is:

 

Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken Onze beweegredenen
Voor het leveren en beheren van onze Diensten Voor het uitvoeren van het contract dat wij met u hebben of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat en in wederzijds legitiem belang.
Om fraude tegen u, Wiggli of onze klanten te voorkomen en op te sporen Voor ons legitieme belang of die van een derde partij, d.w.z. voor het minimaliseren van de kans op fraude die schadelijk zou kunnen zijn voor u, ons en onze klanten.
Voor het uitvoeren van controles om onze gebruikers te identificeren en hun identiteit te verifiëren Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen en aan de eisen van onze klanten (op grond van het abonnementscontract dat wij met hen hebben).
Ervoor zorgen dat het bedrijfsbeleid wordt nageleefd, bijvoorbeeld beleid met betrekking tot beveiliging en internet- en IT-gebruik Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, d.w.z. om ervoor te zorgen dat wij onze eigen interne procedures volgen, zodat wij u en onze klanten de beste diensten kunnen bieden.
Voor operationele redenen, zoals verbetering van de efficiëntie, training en kwaliteitscontrole Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te zijn, zodat wij u de beste diensten kunnen bieden en, in het geval de diensten een vergoeding vragen of een abonnement vereisen, tegen de beste prijs.
Om de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie te waarborgen Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, d.w.z. om handelsgeheimen en andere commercieel waardevolle informatie te beschermen.
Voor statistische analyses om ons te helpen bij het beheren van ons bedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot ons gebruikersbestand, Diensten of andere efficiëntiemaatregelen Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te zijn, zodat wij u de beste diensten kunnen bieden en, in het geval de diensten een vergoeding vragen of een abonnement vereisen, tegen de beste prijs.

Bovenstaande tabel heeft geen betrekking op gevoelige persoonsgegevens, welke wij alleen verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Als u bijvoorbeeld een kandidaat bent die gebruik maakt van de CV-bibliotheek, zullen wij uw persoonsgegevens delen met bedrijven waarbij u solliciteert of de bedrijven die contact met u opnemen, als u daarvoor toestemming geeft door op de relevante knop binnen het Wiggli platform te klikken. Eveneens, als u als klant of een derde partij gebruik maakt van onze Marktplaats, zullen wij uw persoonlijke gegevens delen met de relevante belanghebbenden wanneer u wederzijds bent overeengekomen om een voorstel voort te zetten. Dit alles vindt plaats binnen het Wiggli platform en de informatie die wordt gedeeld zijn de gegevens die u invoert om uw profiel aan te maken. U kunt uw profiel op elk moment wijzigen in uw privéruimte op het Wiggli platform. Als onderdeel hiervan kunt u uw status op uw profiel wijzigen in actief, passief of anoniem voor meer controle over de zichtbaarheid van uw persoonsgegevens, zoals hierboven uiteengezet.

Wij delen uw persoonsgegevens ook met onze externe leveranciers en serviceproviders om een correct beheer van onze Diensten te garanderen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld delen met externe serviceproviders die ons diensten leveren met betrekking tot IT, ontwikkeling, Cloud hosting, opslag, marketing en klantbetrokkenheid en juridische, financiële en fiscale diensten. Door deze gegevensuitwisseling kunnen de betreffende derde partijen hun taken uitvoeren en kunnen wij onze overeenkomst met u naar behoren uitvoeren en / of onze Diensten aan u verlenen.

Sommige van deze externe derde partijen kunnen buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd – voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer dit zich voordoet, zie ‘Overdracht van uw informatie buiten de EER’ hieronder. Wij zullen persoonsgegevens alleen delen met wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten indien dit wettelijk is vereist.

Afgezien van de hierboven genoemde scenario’s, zullen wij uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming delen met derde partijen. Bovendien staan wij onze serviceproviders alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken als wij ervan overtuigd zijn dat zij passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen contractuele verplichting op aan serviceproviders en derde partijen om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens alleen kunnen gebruiken om diensten aan ons en aan u te leveren.

 

Overdracht van uw informatie buiten de EER

Om u diensten aan te kunnen bieden kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld:

 • met u en onze serviceproviders welke gevestigd zijn buiten de EER;
 • als u gevestigd bent buiten de EER;
 • waar de diensten die wij u leveren een internationale dimensie hebben.

Het delen van persoonlijke informatie buiten de EER is onderworpen aan speciale regels volgens de Europese en Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming.

Sommige landen buiten de EER hebben niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als België en andere landen in de EER. Wij zullen er echter voor zorgen dat de overdracht in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat alle persoonlijke informatie veilig is. Onze standaardpraktijk is om standaardclausules voor gegevensbescherming te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (de standaardcontractbepalingen). Ter verduidelijking: aangezien het Verenigd Koninkrijk nu de Europese Unie heeft verlaten, voeren wij momenteel gegevensoverdrachten tussen de EU en het VK uit op basis van de respijtperiode die is toegekend tussen de twee gebieden totdat het Britse adequaatheidsbesluit is verleend. In het geval dit besluit niet wordt verleend, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en het VK wordt beschermd door de standaardcontractbepalingen, voordat deze overdrachten aan worden gegaan.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet op een andere manier overdragen buiten de EER of aan een organisatie (of ondergeschikte organen) die onder het internationaal publiekrecht valt of die is opgericht op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen. Neem voor meer informatie contract met ons op (zie ‘Hoe neemt u contact met ons op’ hieronder).

 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een actief account bij ons heeft, zolang wij u diensten verlenen of zolang u gebruiker bent van het Wiggli platform. Daarna bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is:

 • om te reageren op eventuele vragen, klachten of vorderingen die door u of namens u zijn ingediend;
 • om aan te tonen dat wij u eerlijke hebben behandeld; en
 • om documenten bij te houden die vereist zijn door wet- en belastingverplichtingen of ter verdediging dan wel bij het nastreven van een juridische vordering.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid. Voor verschillende soorten persoonlijke informatie gelden verschillende bewaartermijnen. De persoonsgegevens van een kandidaat worden bijvoorbeeld 3 jaar bewaard na ons laatste zinvolle contact met u en / of vanaf het moment waarop uw profiel voor het laatst is bijgewerkt (afhankelijk van wat later is). Persoonsgegevens die door cookies worden verzameld, worden over het algemeen bewaard tot maximaal 12 maanden na de datum waarop u met dergelijke cookies heeft ingestemd (tenzij u uw toestemming vooraf intrekt). Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens voor een langere periode moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als het echter niet langer nodig is om uw persoonsgegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren.

 

Cookies en andere volgtechnologieën

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat (bijvoorbeeld computer, smartphone of ander elektronisch apparaat) wordt geplaatst wanneer u onze website gebruikt. Wij gebruiken cookies op onze website en het Wiggli platform. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

 

Marketing

Wij willen u graag informatie sturen over onze Diensten en al het laatste nieuws en updates die voor u interessant kunnen zijn. Waar wij uw toestemming hebben, kunnen wij dit doen via de post, e-mail, telefoon, tekst berichten (sms) of een geautomatiseerd telefoongesprek.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen van externe bedrijven, zoals leveranciers, vacaturesites en sociale media. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met de aangesloten bedrijven van Wiggli, zodat zij u informatie kunnen verstrekken over hun diensten. Wanneer een van deze situaties zich aandient zorgen wij er altijd voor dat wij de relevante vereisten onder de e-privacywetgeving respecteren. Overeenkomstig zullen wij alleen vragen of u marketingberichten wilt ontvangen wanneer u de relevante vakjes aanvinkt op het moment dat u zich aanmeldt bij het Wiggli platform, contact met ons opneemt, u aanmeldt voor onze nieuwsbrief – of deze optie activeert op uw meldingen-tabblad in uw account – of wanneer u reageert op een inleidende e-mail die wij u hebben gestuurd. Als u eerder heeft ingestemd om op deze manier gecontacteerd te worden kunt u zich op elk moment uitschrijven door:

 • contact met ons op te nemen

 • gebruik te maken van de ‘uitschrijven’ link in e-mails of ‘STOP’ nummer in sms berichten

 • het updaten van uw marketing voorkeuren in het meldingen-tabblad op het Wiggli platform.

Het kan tot 30 dagen duren voordat deze wijzigingen zijn doorgevoerd. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot marketing, zie ‘Uw rechten’ hieronder.

 

Uw rechten

U heeft een aantal belangrijke rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een overzicht van deze rechten is hieronder uiteengezet:

 • Het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, behoudens bepaalde uitzonderingen. Naar eigen beoordelingsvrijheid kunnen wij van u eisen dat u uw identiteit bewijst voordat wij u de informatie verstrekken. Als u meerdere exemplaren nodig heeft kunnen wij redelijke administratiekosten in rekening brengen.
 • Het recht tot rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, ook wel het recht op vergetelheid. Dit is mogelijk tenzij wij verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de juridische rechtvaardiging voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in ons legitieme belang is. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij er legitieme gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten of als wij de gegevens moeten blijven verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische vordering.
 • Het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn of; als onze verwerking onwettig is of; als wij uw gegevens voor een bepaald doel niet meer hoeven te verwerken maar deze niet kunnen verwijderen vanwege een wettelijke verplichting of omdat u niet wilt dat wij deze verwijderen.
 • Het recht om de overdracht van uw persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit), als u persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt en wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit een contract met u na te komen.
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
 • Het recht om uw toestemming voor direct-marketingdoeleinden op elk moment kosteloos in te trekken.

Voor meer informatie over elk van deze rechten, inclusief de omstandigheden waarin zij van toepassing zijn, verwijzen wij u door naar de website van de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming, die u hier kunt vinden.

 

Als u een aanspraak wilt maken op een van deze rechten, gaat u als volgt te werk:

 • Schrijf ons via aangetekend post naar Hireme SA – Data Protection, 2 Boulevard de la Woluwe, 1150 Brussel, België
 • verstrek ons met voldoende informatie om u te identificeren (bijv. Gebruikersnaam, registratie- of accountgegevens)
 • Verstrek ons met een bewijs van uw identiteit en adres (een kopie van uw rijbewijs of paspoort en een recente factuur van een nutsvoorziening of creditcard, en
 • Verstrek ons met de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft, inclusief relevante data, categorieën informatie, personen die bij de verwerking betrokken zijn en eventuele referentienummers, als u die heeft. Alle verzoeken worden afgehandeld in overeenstemming met de AVG en ons interne beleid voor het afhandelen van verzoeken van betrokkenen.

Uw persoonsgegevens veilig houden

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, gebruikt of geopend wordt op ongeoorloofde manier. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot degenen die een zakelijke behoefte hebben om deze in te zien. Degenen die uw informatie verwerken, zullen dit alleen op een geautoriseerde manier doen en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures om elke vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging op te lossen. Wij zullen u en elke betrokken toezichthouder op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Als u gedetailleerde informatie wilt van ‘Get Safe Online’ over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere onlineproblemen, bezoek dan hun website.

 

Hoe dient u een klacht in

Wij hopen dat wij al uw vragen of zorgen over ons gebruik van uw informatie kunnen oplossen. De AVG geeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of nationale rechtbank, in het bijzonder in de staat van de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) waar u werkt, uw primaire woonplaats is of waar een vermeende inbreuk op de gegevensbeschermingswetgeving heeft plaats gevonden. Onze aangestelde toezichthoudende autoriteit is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en zij zijn bereikbaar via de volgende gegevens:

 • Data Protection Authority, Rue de la Presse, 35 1000 Brussels, Belgium,
 • Telephone. + 32 2 274 48 00; Fax. + 32 2 274 48 35; Email: commission@privacycommission.be.
If you are usually resident outside of Belgium, you can identify and contact your local supervisory authority by consulting the European Data Protection Board’s list here.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is gepubliceerd op 12 november 2019 en voor het laatst bijgewerkt op 1 maar 2021. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en wanneer wij dat doen zullen wij u via deze pagina informeren.

 

Hoe neemt u contact met ons op

Graag verzoeken wij u contact met ons op te nemen mocht u vragen hebben over dit privacybeleid. Dit is mogelijk door een email te sturen naar support@wiggli.io.

Als u in het algemeen wenst contact met ons op te nemen of voor enige andere reden ons wilt schrijven over de informatie die wij van u bezitten, vragen wij u te schrijven naar Wiggli, een handelsnaam van Hireme SA – Data Protection, 2 Boulevard de la Woluwe, 1150 Brussel, België.